CF Moto CForce 1000 EPS – Test Drive / Ride Experience – Part 4CF Moto CForce 1000 EPS 2020 – Ride Experience
VS.
Can-Am Outlander MAX XT-P 650 T 2019 – Ride Experience

Ro: Concluziile noastre după 2 zile de Test Drive a acestui model.

În primul rând, CF-Moto intra cu acest model în rândul producătorilor de atv ce oferă și un atv cu putere.
In Oferta CF-Moto în materie de atv, până la acest CForce 1000, nu regăseam un model de forță,
X8 fiind o gluma proasta. Modelul pe care l-am avut la test drive, este unul modificat dar nu pe partea de forță; eșapamentul, suspensiile, ghidonul și cauciucurile neregăsindu-se la produsul basic, dar puterea oferita este aceeași.
Acum ca și parți mai putin bune ar fi:
– Rigiditatea (pe un Outlander XTP 650/1000 simți ca plutești, asa ușor se poate manevra în comparație cu CForce1000)
– Direcția nu răspunde asa de rapid ca la un Can-Am (pentru mine personal lipsa accelerației electronice este un mare minus, în condițiile în care noi facem plimbării de peste 100 km pe tura)
– Este mai scurt ca un Outlander MAX XTP cu aprox. 20cm ( se simte cu pasager în spate, chiar și fără pasager se simte scaunul, la Can-Am nu ai aceasta problema).
Din punct de vedere al pasagerului din spate după 2 zile, de fapt doar o zi pentru ca am testat același pasager o zi pe CForce1000 si o zi pe Can-Am XTP 650, concluzia a fost simpla: este mult mai confortabil sa faci 125km pe locul din spate la un Can-Am decât la CForce 1000. Am mai dori sa adaugăm faptul ca materialele, plasticele folosite sunt de o calitate destul de slaba. În final, CForce 1000 nu este un atv rău, are forța, putere, arata bine ledurile folosite la faruri și la stopuri, prețul este mai mic decât la ceilalți competitori. însa eu personal nu recomand acest model din motivele enumerate mai devreme. Cu speranța ca nu v-am plictisit cu aceasta recenzie fiecare persoana, atunci când își cauta un atv, trebuie mai întâi sa se gândească ce dorește sa facă cu el și bugetul de care dispune.
Mulțumim pentru Vizionare, Dacă va place ceea ce facem nu uitați : Subscribe! Like! Share!

ENG:
Our conclusions after 2 days of Test Drive of this model.
First of all, CF-Moto enters with this model among the manufacturers of ATVs that also offer a powerful ATV.
In the CF-Moto ATV offer, until this CForce 1000, I could not find a power model,
X8 being a bad joke. The model I had for the test drive is a modified one but not on the strength side; the exhaust, suspension, handlebars and tires are not found in the basic product, but the power offered is the same.
Now as less good parts would be:
– Stiffness (on an Outlander XTP 650/1000 you feel like you are floating, so easy to handle compared to CForce1000)
– The steering does not respond as fast as a Can-Am (for me personally the lack of electronic acceleration is a big minus, given that we do walks of over 100 km per lap)
– It is shorter than an Outlander MAX XTP with approx. 20cm (it feels like a passenger in the back, even without a passenger it feels like a seat, at Can-Am you don’t have this problem).
From the point of view of the rear passenger after 2 days, in fact only one day because I tested the same passenger one day on CForce1000 and one day on Can-Am XTP 650, the conclusion was simple: it is much more comfortable to do 125km on the back seat to a Can-Am than to the CForce 1000. We would also like to add that the materials, the plastics used are of a rather poor quality. In the end, the CForce 1000 is not a bad ATV, it has strength, power, the LEDs used for headlights and taillights look good, the price is lower than for the other competitors. But I personally do not recommend this model for the reasons listed earlier. With the hope that I didn’t bore you with this review, every person, when looking for an ATV, must first think about what he wants to do with it and the budget he has. We apologize for the translation, it is done with google translate
Thanks for watching, if you like what we do don’t forget: Subscribe! Like! Share!

_________________________________________

👍🏻 Atv Grup: https://www.facebook.com/groups/AtvAdventureVlog/
👍🏻 Donation: https://paypal.me/AtvAdventureVlog
👍🏻 Subscribe: https://www.youtube.com/c/AtvAdventureVlog
👍🏻 Facebook: https://fb.me/AtvAdventureVlog
👍🏻 Instagram: https://www.instagram.com/atvadventurevlog
👍🏻 By patreon: https://www.patreon.com/atvadventure
👍🏻 Twitter: https://twitter.com/AtvAdventure2

_________________________________________

Our ATV:
CF Moto CForce 1000 EPS
_________________________________________

About:
#AtvAdventure‬ #AtvVlog #atvpassion
#AtvAdventureVlog #atventhusiast
Trail ride
quad ride
quad trail
ATV Trails
atv vlog

source

Liked it? Join Our Crew on Patreon! Supporters Get Access To Exclusive Rides, Locations, Adventures and Fun Times Together (Did We Mention We Take Requests?)